Privacy Policy


Generaliteit
Het onderstaande is van toepassing op onze webpagina.
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy statement
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u
bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig
hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of
telefonisch contact met u op te nemen.
Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat
wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden
verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale
omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw
gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting rekenschap
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor
persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen
rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten
worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de
informatie op deze webpagina zo volledig en
nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting de Herstart
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op
welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid
of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website,
in gekoppelde bestanden en op websites waarnaar wordt
verwezen.

Inzetbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen
zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden
gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel
mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk)
onbeschikbaar zijn van deze webpagina.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting de Herstart
of bij derden welke met toestemming dit (beeld)
materiaal beschikbaar hebben gesteld aan onze organisatie.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting de Herstart.